Clean Code Ya da Temiz Kod – Kaliteli Kod

By in Blog on 18/12/2014

Clean Code, ya da Temiz Kod – Kaliteli Kod, uzunca bir süredir etrafta dolaşan etkileyici  tamlamalardan birisi. Malum, böyle terimlere “buzzword” diyorlar İngilizce’de.

Google’da “Clean Code” araştırması yapınca karşınıza ilk iki sırada Robert C. Martin’in kitabı ve değişik bir tarzda hazırlanmış “Clean Code” eğitim videolarının bulunduğu Clean Coders sitesi geliyor. Martin’i ben 90’lı yıllarda C++ Journal gibi dergilere yazdığı nesne-merkezli programlamayla ilgili yazılarından tanıyorum. Kendisi bu dünyanın en eskilerindendir, 1964 yılında programlama başladığını kendisi ifade ediyor. Şu anda da “Clean Code” yaklaşımının öncülüğünü yapıyor.

Clean Code’un ne olduğu  ile ilgili bazı kısa tanımlar var. Örneğin Bjarne Stroustrup “elegant and efficient” yani “zarif ve etkin” derken Grady Booch “simple and direct” yani “basit doğrudan” diyor. Michael Feathers ise biraz daha uzun bir şekilde “dikkatli, önem veren birisi tarafından yazılmış görünen koddur” diyor Clean Code için. Bu konuda belki de en uzun tanımı Dave Thomas yapıyor:

“Temiz kod, orijinal yazarından başka developer tarafından okunabilir ve geliştirilebilir. Birim ve kabul testlerine sahiptir. Anlamlı isimleri vardır. Bir şeyi yapmanın pek cok yolundan ziyade tek bir yolunu saglar. Açık-seçik olarak tanımlanmış minimal bağımlılıklara sahiptir ve temiz ve minimal bir API sunar. Kod okunabilir olmalıdır, çünkü sadece programlama diline bağlı kalınırsa, her türlü gerekli bilgi kodda açık bir şekilde ifade edilemez.”

Yazının Devamı İçin

(Visited 67 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *